• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2021/2022


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 a 60 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2021, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT - Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude odesláno poštou nejpozději dne 25. 5. 2021. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce 19. 5. 2021 podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně).

Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Maximální počty přijatých žáků ve školním roce 2021/2022

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - bude přijato prvních 60 žáků
26-57-H/01 Autoelektrikář - bude přijato prvních 30 žáků
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) - bude přijato prvních 30 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - bude přijato prvních 24 žáků
33-59-H/01 Čalouník - bude přijato prvních 15 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené výučním listem:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni do všech tříletých oborů vzdělání bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.
2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů český jazyk a matematika podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Bodové hodnocení předmětů českého jazyka a matematiky z vysvědčení ZŠ:
výborně 100 bodů
chvalitebně 75 bodů
dobře 50 bodů
dostatečně 25 bodů
nedostatečně 0 bodů

Podmínkou přijetí ke studiu s výučním listem je splnění povinné školní docházky na základní škole.

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru vzdělání
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres a telefonu na přihlášce, abychom mohli zajistit zaslání informací o příjímacímu řízení.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2021 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat, uchazeči budou přijímáni na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

V Plzni dne 14. ledna 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

květen   2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.