• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2020/2021


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Vydávání rozhodnutí z 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem bude ve středu 22. dubna 2020. Ve stejný den budou vvýsledky vyvěšeny na WWW stránkách školy a na úřední desce školy podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Maximální počty přijímaných žáků ve školním roce 2020/2021

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - bude přijato prvních 60 žáků
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) - bude přijato prvních 30 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - bude přijato prvních 24 žáků
33-59-H/01 Čalouník - bude přijato prvních 15 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené výučním listem:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni do všech tříletých oborů bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů český jazyk a matematika podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Bodové hodnocení předmětů českého jazyka a matematiky z vysvědčení ZŠ:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Podmínkou přijetí ke studiu s výučním listem je splnění povinné školní docházky na základní škole.

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 2. března 2020 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2020 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat.

V Plzni dne 19. listopadu 2019
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

září   2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.