• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí k dvouletému dennímu nástavbovému studiu Podnikání pro školní rok 2020/2021


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na středu 6. května 2020. Výsledky budou vyvěšeny na WWW stránkách školy a na úřední desce školy podle bodového hodnocení pod registračními čísly, které budou uchazečům sděleny mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním potvrzení o nástupu na SPŠD, Plzeň.

Kritéria přijímacího řízení pro obor Podnikání:

Uchazeči o studium pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni na základě konání přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky dle centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky a znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na střední škole v tříletém oboru vzdělání kategorie H.

Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a z profilových předmětů český jazyk, matematika. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení. Přijato bude 60 žáků.

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín: 14. dubna 2020
2. termín: 15. dubna 2020
Náhradní termín: 13. května 2020
Náhradní termín: 14. května 2020

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 2. pololetí 1. ročníku
- 2. pololetí 2. ročníku
- 1. pololetí 3. ročníku

Hodnocení z profilových předmětů:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 2. března 2020 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z předchozího studia tříletého oboru
2. doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list a závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem). Pokud není výuční list vydán v době podání přihlášky, předloží uchazeč doklady neprodleně po jeho vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy (1. září 2019)
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. jde-li o uchazeče, který ukončil střední vzdělání v zahraniční škole, předloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání středního vzdělání s výučním listem.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2020. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat.

V Plzni dne 19. listopadu 2019
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

prosinec   2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.