• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na středu 6. května 2020. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce školy podle bodového hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Maximální počty přijímaných žáků ve školním roce 2020/2021

39-41-L/01 Autotronik - bude přijato prvních 60 žáků
23-45-M/01 Dopravní prostředky - diagnostika a servis silničních vozidel - bude přijato prvních 30 žáků
41-45-M/01 Mechanizace a služby
- požární prevence - bude přijato prvních 30 žáků
- ekologie - bude přijato prvních 30 žáků
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava - bude přijato prvních 30 žáků
- drážní a městská doprava - bude přijato prvních 15 žáků
- bezpilotní systémy - bude přijato prvních 15 žáků
- komplexní logistika - bude přijato prvních 30 žáků
- manažer dopravy - bude přijato prvních 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Uchazeči o studium pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia a dle výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín: 14. dubna 2020
2. termín: 15. dubna 2020
Náhradní termín: 13. května 2020
Náhradní termín: 14. května 2020

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky. Žádáme o čitelné vyplnění mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a ze dvou profilových předmětů. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Profilovými předměty u všech čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou: český jazyk a matematika
Jedná se o tyto obory:
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
41-45-M/01 Mechanizace a služby
23-45-M/01 Dopravní prostředky
39-41-L/01 Autotronik

Hodnocení profilového předmětu:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 2. března 2020 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání maturitního oboru
3.doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2020 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat.

V Plzni dne 19. listopadu 2019
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

prosinec   2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.