• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021 - II. kolo


Vyhlašujeme termín II. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pracoviště Karlovarská 99, Plzeň:
1. 23 – 45- M/01 Dopravní prostředky
2. 37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Termín II. kola přijímacího řízení na výše uvedené obory vzdělání je stanoven na středu 1. července 2020.
Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitele SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 do úterý 30. června 2020.

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku.

Počty přijatých žáků do oborů:

23-45-M/01 Dopravní prostředky - bude přijato ještě minimálně 5 žáků
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, se zaměřením
- Manažer dopravy a Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava - bude přijato ještě minimálně 10 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni ve II. kole do výše uvedených oborů bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále ze dvou profilových předmětů

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Profilovými předměty u všech oborů vzdělání jsou český jazyk a matematika

Hodnocení profilového předmětu:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 30. červena 2020 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání maturitního oboru
3. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
4. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do centrální podatelny školy SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99, Ing. Kadlecové v čase 8:00 hod do 13:00 hod.


V Plzni dne 24. června 2020
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

září   2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.