• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Kritéria přijetí - šk. rok 2021/22 - II. kolo


II. kolo - kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou a dvouleté nástavbové studium pro školní rok 2021/2022

Vyhlašujeme termín II. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pracoviště Karlovarská 99, Plzeň:
1. 23 – 45- M/01 Dopravní prostředky
2. 37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy
3. 41 – 45 – M/01 Mechanizace a služby
4. 64 – 41 – L/51 Podnikání

Termín II. kola přijímacího řízení na výše uvedené obory vzdělání je stanoven na pondělí 14. června 2021.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do pátku 11. června 2021.

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku.

Počty přijatých žáků do oborů:


23-45-M/01 Dopravní prostředky - budou přijati ještě minimálně 3 žáci
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, se zaměřením:
Manažer dopravy a Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava, Bezpilotní systémy, Komplexní logistika - bude přijato ještě minimálně 25 žáků
41–45–M/01 Mechanizace a služby se zaměřením: Požární prevence - bude přijato ještě minimálně 8 žáků
64–41–L/51 Podnikání - bude přijato ještě minimálně 12 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni ve II. kole do výše uvedených oborů bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.
2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále ze dvou profilových předmětů

Hodnocení průměrného prospěchu:

PrůměrBody
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
PrůměrBody
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů


Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku (u nástavby 2. ročníku SŠ)
- 1. pololetí 9. ročníku (u nástavby 3. ročníku SŠ)

Profilovými předměty u všech oborů vzdělání jsou český jazyk a matematika

Hodnocení profilového předmětu:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 11. června 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
3. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
4. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu přijímáme na vrátnici školy SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.

V Plzni dne 3. června 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

červen   2021
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.