• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Akce na domovech mládeže


Akce na domovech mládeže ve školním roce 2020/21

Ocenění Anděl 2020

Každým rokem oceňuje město Plzeň nominované dobrovolníky na nádherné akci „Andělský slet“. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem nominovalo na ocenění „Anděl 2020“ i naší paní vychovatelku z DM I., paní Janu Uhlířovou. V letošním roce tato slavnostní ceremonie nemohla proběhnout a proto si cenu převzala z rukou ředitelky centra, paní Vlasty Fajfrlíkové. Paní vychovatelce blahopřejeme a přejeme hodně sil v její dobrovolnické práci.

Vodní záchranáři

16. září se naši chlapci z prvních ročníků zúčastnili besedy s vodní záchrannou službou. Během odpoledne se na Košuteckém jezírku dozvěděli něco málo o náročné práci záchranných složek, o poskytnutí první pomoci s ohledem na vlastní bezpečnost a vyzkoušeli si resuscitaci s přenosným defibrilátorem na dospělém člověku (figuríně). Vážné i vtipné historky našeho "přednášejícího" zpestřily každou volnou chvíli a následný výlet za zmrzlinou ukončil krásné slunné odpoledne.

Září v DM1

Na domově mládeže nám začíná nový školní rok s přáním, ať jsme všichni zdraví a zvládneme všechny zadané úkoly. Velmi rádi přicházíme s pozitivní zprávou a hlavně s poděkováním. V pondělí 7. 9. 2020 v odpoledních hodinách žákyně DM I Adéla Kudláčková a Petra Mašková z 6. výchovné skupiny paní vychovatelky Květy Buškové neváhaly a poskytly první pomoc muži, který zkolaboval na Palackého náměstí s pravděpodobnou zástavou srdce. Za pomoci telefonické asistované resuscitace prováděly nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranářů, jejíž kvalitu provedení chválila i zasahující lékařka. Žákyním patří náš respekt a velký dík.

Akce na domovech mládeže ve školním roce 2019/20

Únor v DM1

V měsíci únoru se žákyně DM I určitě nenudily. Mezigeneračnímu dobrovolnickému centru Totem jsme pomohly s organizací "Maškarního reje". V projektovém dni "Osobnostní rozvoj 3" jsme se naučily různé techniky sebehodnocení a na závěr jsme zvládly díky tomu sepsat motivační dopis. Některé žákyně v tomto měsíci úspěšně zakončily taneční. A protože máme jaro skoro za dveřmi, lákaly nás vycházky do přírody a z březových větviček jsme si nachystaly věnce ,které po jarních prázdninách dokončíme a vyzdobíme prostory domova mládeže.

Leden v DM1

Měsíc leden je časem nových plánů a předsevzetí, ale také posledním měsícem 1. pololetí školního roku a tak jsme žákyně většinou viděly s učebnicí nebo sešitem v ruce. O to důležitější je potřeba odpočinku a regenerace. Žákyně si v tomto měsíci vyzkoušely paličkování, dekupáž, protáhly si tělo v posilovně DM nebo při bowlingu. A naše nové plány ? V tomto měsíci jsme se zúčastnily setkání dobrovolníků v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem a pomohly naplánovat jednorázové akce a oblasti, kde bychom chtěly poskytnout dobrovolnickou pomoc.

Prosinec v DM1

V prosinci to u nás vonělo jehličím a perníčky. Adventní čas žákyně trávily vánoční výzdobou a malováním perníčků. I naše dobrovolnice nezůstávaly pozadu a pomáhaly. V tomto měsíci například při Andělském zvonění.Vánoční atmosféru jsme také ladily na adventních trzích při zpívání koled nebo jsme jen poseděly nad šálkem dobrého čaje a cukroví. V tento předvánoční čas se mají plnit přání. I my jsme si jedno takové splnily a navštívily s děvčaty Laser game. Chceme vám všem v tuto chvíli popřát krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2020.

Listopad v DM1

Měsíc listopad a adventní čas před námi. Na DM I měly žákyně možnost tento čas strávit mnoha způsoby. Naše dobrovolnice již pravidelně pomáhají dětem i seniorům v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem. Tento měsíc seniorům pomohly v jejich hrnčířské dílně s výrobou drobných dárků. Máme již i jejich první zpětné vazby. Naše žákyně jsou nadšeny a přiznávají, že jim tato mezigenerační setkávání pomáhají v jejich životních postojích a pohledu na svět. Tento měsíc jsme se opět účastnily oblíbené akce „Kapka pro Totem" a darovaly v Transfúzní stanici Plzeň krev. I tentokrát jsme k této nádherné aktivitě přivedly většinu žákyň poprvé. Během měsíce listopadu si žákyně zahrály bowling, načerpaly nové vědomosti a dovednosti v Projektovém dni zaměřeném na osobnostní rozvoj a vánočně provoněly DM při výrobě adventních věnců.

Říjen v DM1

Měsíc říjen byl na DM1 zejména ve znamení pomoci druhým. Na začátku měsíce si žákyně poslechly přednášku Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem, která měla ohromný ohlas. Žákyně v těchto dnech již začínají pomáhat s doučováním dětí ze znevýhodněných rodin, docházejí za seniory a připravuje se možnost jejich spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a pomoc při aktivitách mentálně postižených osob. Pravidelně také pomáhají při jednorázových akcích. Tento měsíc pomáhaly připravit ubytování pro účastníky "Třetího festivalu - přehlídky uměleckých aktivit seniorů" a pomohly také s organizací Halloweenu pro děti. Ale nejen o dobrovolnictví byl u nás měsíc říjen. Žákyně se zúčastnily Projektového dne zaměřeného na osobnostní rozvoj, odpočinuly si v solné jeskyni, procvičily si své jazykové schopnosti v Language Café a v závěru měsíce pomohly s podzimní výzdobou DM1.

Září v DM1

Prázdniny jsou za námi a v novém školním roce je mezi námi i spoustu nových tváří.

Aby se žákyně lépe seznámily, proběhlo v okolí Domova mládeže několik procházek zakončených piknikem nebo příjemným posezením. A pro ty odvážnější tady byl bouldering, návštěva lezeckého centra se velmi líbila a určitě nebyla poslední.

Akce na domovech mládeže ve školním roce 2018/19

Červen v DM1

Prázdniny klepou na dveře a nádherné počasí láká na čerstvý vzduch. Se žákyněmi a školním rokem se vychovatelky rozloučily hezky venku na sluníčku:-D

Kolegyním vychovatelkám bych chtěla poděkovat za jejich skvělou práci. Děkuji také kolegyni, paní Janě Uhlířové, za přípravu prezentací DM. Nám všem přeji krásné prožití letních prázdnin a úspěšný nový školní rok 2019/2020.

Hana Sprušanská, vedoucí vychovatelka DM1.

Květen v DM1

Květen je pro naše žákyně měsícem praxí, přesto jsme si společně užily spoustu zajímavých akcí. V Západočeském muzeu jsme navštívily expozici „Cukrářství“. Na přání žákyň jsme se znovu vrátily k tvorbě formou dekupáže, tentokrát jsme zdobily dlaždice. Jeden z večerů na DM byl věnován zábavnému vědomostnímu kvízu. Závěr měsíce patřil pohybu, žákyně navštívily Jump arénu a na školním hřišti si vyzkoušely pétanque.

Duben v DM1

O čem jiném by duben u nás mohl být, než o Velikonocích. Žákyně si vyzkoušely pletení jarních věnečků z proutí a malovaly perníková vajíčka. Krásné počasí nás vytáhlo i ven a žákyně se zúčastnily náboru do frisbee týmu. Na domově mládeže trénovaly minikuželky. V závěru měsíce proběhla v salonku SPŠD přednáška na téma: "První pomoc", kde si žákyně poslechly základní informace týkající se resuscitace, záchrany života a ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Březen v DM1

Jak vyhnat jarní únavu? Třeba tím, že se nebudeme nudit a tak i v březnu na naše žákyně čekalo několik zajímavých akcí. V salonku SPŠD proběhla přednáška na téma Rakovina prsu, kde si žákyně na modelu mohly vyzkoušet samovyšetření. Dále díky velkému zájmu se mohly opět zúčastnit bowlingu a v rámci akce „Andělské tvoření“ si vyrobily přívěsky v podobě andílků. Závěr měsíce byl opět ve znamení pomoci dobré věci, tentokrát to byl „Noční běh pro světlušku“.

Únor v DM1

I když je únor nejkratším měsícem v roce, měly žákyně kromě pravidelných kroužků DM1 možnost vyplnit svůj volný čas i v jednorázových akcích. Vyzkoušely si například výrobu a zdobení drobných dárků technikou „dekupáže“ nebo vybarvovaly mandaly. Některé žákyně se zúčastnily bowlingu a laser game. A nesmíme zapomenout na naše dobrovolnice, které pomáhaly s organizací Masopustního veselí pro děti ve středisku Totem.

Beseda DM1 - Mezigenerační a dobrovolnické středisko Totem

Ve čtvrtek 17. 01. 2019 pozval DM 1 SPŠD k prezentaci a následné besedě zástupce Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Žákyně se seznámily s celou činností tohoto centra, jaké dobrovolnické programy nabízí, včetně nově připravované pomoci pro seniory. V rámci besedy také zazněla informace, co vše centrum Totem dělá pro své dobrovolníky. Prezentace měla pozitivní ohlas a některá děvčata již projevila zájem o tuto činnost.
   

20 kapek pro Totem

Dne 15. 1. 2019 se děvčata Domova mládeže 1 zúčastnila akce Mezigeneračního a dobrovolnického střediska Totem „ 20 kapek pro Totem “ a darovala v Transfuzní stanici Plzeň krev. Všechna děvčata byla darovat krev poprvé a dle jejich reakcí určitě ne naposled. Personál Transfuzní stanice Plzeň naši aktivitu přivítal a těší se na další návštěvu. A my se těšíme také, již teď plánujeme, kdy půjdeme znovu, třeba opět na podzim s „Kapkami pro Totem“.

Předvánoční čas na DM1

V předvánočním čase se žákyně Domova mládeže 1 aktivně podílely na vánoční výzdobě. Nejprve společné prostory provoněla vůně jehličí při tvoření a zdobení vánočních a adventních věnců v kroužku šikovných rukou. V kroužku vaření žákyně tvořily a zdobily perníčky a perníkovou chaloupku. A nesmíme zapomenout na výrobu drobných dárků pro své blízké, kdy si vyzkoušely ubrouskovou techniku a kreslily mandaly.

Zajímavá návštěva světové výstavy krajinomalby

Paní vychovatelka Žáková nám nabídla možnost návštěvy Masných krámů v Pražské ulici, kde se konala světová výstava obrazů krajinomalby. Velice rády jsme tuto nabídku uvítaly a dne 5. 12. 2018 jsme navštívily Masné krámy. Této akce se zúčastnilo 10 děvčat. Ve výstavní síni se nacházely obrazy z druhé poloviny 19. století. Nejvíce se mi líbily obrazy od Antonína Chittussiho, dále mě zaujaly obrazy Julia Mařáka, Bedřicha Havránka, Václava Brožíka, László Páala, Emila Jakoba Schindlera. Výstava na mě zapůsobila velmi příjemně, pozitivně a ostatním děvčatům se také velmi líbila.

Za všechny zúčastněné
Kateřina, DM Skrétova 29, Plzeň


Kalendář akcí

květen   2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.