• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Mechanizace a služby (kód 41-45-M/01)

Mechanizace a služby (kód 41-45-M/01)
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Vyučuje se v zaměřeních Požární prevence a Ekologie

 


Zaměření Požární prevence

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Požární prevence je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které končí maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí je absolvování základní školy a zájem o studium.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty). Zaměření studia v oboru požární prevence umožní žákům získat odpovídající znalosti a dovednosti z oblasti požární bezpečnosti staveb. Seznámí se s problematikou požární bezpečnosti technologických zařízení, procesů a výrob v jednotlivých průmyslových odvětvích. Naučí se posuzovat i požární nebezpečí elektrotechnických zařízení.

Z hlediska mechanizace jsou žáci seznámeni s technikou, její údržbou a servisem.

Součástí studia je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B, C + T

Důležitým úkolem tohoto studia je naučit žáky ovládat požárně bezpečnostní předpisy a ČSN tak, aby je mohli tvořivě aplikovat v požární praxi. Žáci se naučí posuzovat požární nebezpečí v různých technologických zařízeních i procesech a na základě posouzení a vyhodnocení dokážou stanovit příslušná požárně bezpečnostní opatření. Cílovými vědomostmi jsou znalosti požárně bezpečnostních předpisů a ČSN, požadavky požární bezpečnosti při projektování různých stavebních objektů a znalost požárního nebezpečí v technologických zařízeních. Dále požární nebezpečí v zemědělství, dopravě a lesním hospodářství a znalost požadavků požární bezpečnosti v el. zařízeních.

Studium spočívá v získání poznatků z oblasti požární bezpečnosti staveb, technologických zařízení, které slouží žákům pro posuzování otázek souvisejících s předcházením požárů. Znalost problematiky požárního rizika umožní žákům vypracovávat a posuzovat projektovou dokumentaci požární ochrany. Znalosti z technologických procesů umožní žákům přípravu a provádění preventivních požárních kontrol. Současně umožní žákům zpracovávat tematické plány odborného školení zaměstnanců z oblasti požární ochrany, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany. Současně budou schopni tyto úkoly osobně zajišťovat.

Po složení maturitní zkoušky bude mít možnost podrobit se zkoušce odborné způsobilosti v požární ochraně před komisí ustanovenou ministerstvem dle § 11 zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/85 Sb. Na základě této zkoušky si mohou požádat o vystavení živnostenského listu pro podnikání v oblasti požární ochrany.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech vysokých školách, včetně Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku nebo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Uplatní se v požárních sborech, ve státní správě i samosprávě, v soukromé podnikatelské činnosti v oblasti požární prevence, v prodeji nebo servisu techniky.

SPŠD Plzeň spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Krajským ředitelstvím Plzeň.

Kontaktní adresa:

Ing. Miroslav Műller, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 202

Učební plán oboru Mechanizace a služby - zaměření Požární prevence

Zaměření Ekologie

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Ekologie je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které končí maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí je ukončení 9. třídy základní školy, zájem o studium a kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno vzdělávacími oblastmi a obsahovými okruhy pro daný obor vzdělání.

Během studia získají žáci řidičské oprávnění skupiny B a C + T

Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností ve státní správě a samosprávě, v podnikové sféře – v ekologických útvarech podniků (těžba a zpracování surovin, energetika, průmysl, zemědělství, lesní a vodní hospodářství), v referátech životního prostředí obecních a městských úřadů, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech, v národních parcích, v přírodních rezervacích, v hygienické službě, v inspekční činnosti v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady, v podnicích zaměřených na sledování stavu životního prostředí, projektování, územního plánování, tvorbu, obnovu a údržbu životního prostředí, v rekultivacích, ve výrobě ekologických výrobků a zařízení, v laboratořích, v osvětové činnosti i informační sféře.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech vysokých škol a pomaturitního studia.

Maturitní zkoušky mají praktickou a teoretickou část. Praktická část maturitní zkoušky zahrnuje vlastní pracovní činnost podle zvoleného maturitního tématu. Teoretická část se skládá z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, povinných odborných předmětů a volitelného předmětu.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Pro výuku odborných předmětů zaměřených na ekologii žáci využívají Environmentální středisko SPŠD, Plzeň ve Skořicích u Mirošova, kde absolvují výukové programy. Žáci se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. SPŠD, Plzeň spolupracuje s Krajským centrem vzdělávání v Plzni, Střediskem ekologické výchovy Ametyst, Ekologickou sekcí Hospodářské komory v Plzni, Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, Záchrannou stanicí živočichů v Plzni a dalšími nestátními organizacemi v oblasti péče o životní prostředí. Žáci se účastní akcí, které mají kulturně-společenský charakter – návštěvy výstav, galerií, kina, divadla.

SPŠD Plzeň je členem Klubu ekologické výchovy, který poskytuje možnost velkého výběru akcí a studijních materiálů v rámci ekologického vzdělávání. Ve škole byl zpracován krátkodobý i dlouhodobý plán činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Kontaktní adresa:

Ing. Jana Jindřichová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 101

Učební plán oboru Mechanizace a služby - zaměření Ekologie

Kalendář akcí

duben   2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.