• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Provoz a ekonomika dopravy (kód 37-41-M/01)

Provoz a ekonomika dopravy (kód 37-41-M/01)
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Vyučuje se v zaměřeních: Drážní a městská doprava, Komplexní logistika, Letecké technologie a Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava.

 


 

Zaměření oboru Provoz a ekonomika dopravy směřují přípravu žáků k jejich uplatnění v konkrétních dopravních a přepravních službách, k čemuž přispívá i výuka ve fiktivních firmách. Vedle získání příslušných odborných vědomostí je kladen důraz na výuku ekonomiky a cizích jazyků. Absolventy čeká uplatnění v široké oblasti dopravy u dopravních a zasilatelských firem při přemisťování osob, zboží a materiálu a v soukromém podnikání. Absolvování oboru je vyžadováno při zakládání autoškol a školících zařízení.

Zaměření Drážní a městská doprava

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Drážní a městská doprava je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Doprava, Přeprava, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci seznámí v odborné části výuky v prvním ročníku s infrastrukturou a technickou základnou všech druhů doprav (silniční, železniční, vodní, letecké, kombinované). V dalších ročnících je obor zaměřen na kolejovou železniční dopravu a městskou hromadnou dopravu. Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení znal mezinárodní úmluvy, předpisová ustanovení pro organizaci MHD, dokázal používat tarify v osobní a nákladní železniční dopravě a měl základní dopravní vědomosti. Nedílnou součástí studia je i využití výpočetní techniky se zaměřením na výše uvedený obor vzdělání.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci mohou navštěvovat četné exkurze, besedy a výstavy, které prohlubují a doplňují probrané učivo například ve vybraných železničních stanicích nebo na jiných technických pracovištích. Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo četných soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň, ČSAD Plzeň, a. s. atd.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Helena Šleglová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 211

Zaměření Komplexní logistika

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Komplexní logistika je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Logistika a obslužné systémy, Dopravní logistika, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v logistických, dopravních a zasilatelských firmách při realizaci materiálového a informačního toku v zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích, dále při navrhování nejvhodnějšího způsobu balení, manipulace, skladování a přepravy zboží a při určování nejoptimálnější trasy a druhu přepravy zboží.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo např. na překladiště Mělník, Lovosice nebo do výrobních závodů TPCA Kolín, Plzeňský Prazdroj a další. Každoročně se žáci zúčastňují celostátních logistických soutěží PR-DO-LOG a Logistik-junior. Dále soutěží v Středoškolské odborné činnosti nebo soutěžích, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s. Žáci mohou získat během studia oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Radmila Smětáková, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 123

Zaměření Letecké technologie

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Letecké technologie je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Řízení leteckého provozu, Letadla a letiště, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Během studia získají žáci mimo běžných znalostí absolventa střední školy i odborné znalosti potřebné pro získání kvalifikace soukromého pilota, tj. z oblasti aerodynamiky, stavby a konstrukce letadel a základních leteckých přístrojů, navigace, meteorologie a předpisů a postupů souvisejících s leteckým provozem. Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit hlavně jako základ pro další získávání kvalifikací, ať už jako pilot, letuška, řídící letového provozu nebo letecký mechanik. V plánu je ukázkový provoz školního dronu.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo např. na Řízení leteckého provozu Karlovy Vary, Leteckou záchrannou službu - letiště Líně, Letiště Letkov, Plasy a Ostrava Mošnov. Za úplatu se mohou účastnit i letového provozu na kluzáku, motorovém kluzáku, motorových letounech a ultralehkých letounech. Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň atd.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Pavel Zach, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 113

Zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty: např. Silniční doprava a přeprava, Logistika, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v dopravních a přepravních firmách zajišťujících přepravu osob a zboží, ale i v ostatních firmách, které kladou důraz na ekonomické znalosti či znalosti jazykové.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní různých besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Žáci se mohou také dle svého zájmu zúčastnit četných exkurzí v našich i v zahraničních firmách např. ( Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín, BMW Dingolfing). Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Vladimír Beneš, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 135

Učební plány oboru Provoz a ekonomika dopravy

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Kalendář akcí

červenec   2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.