• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Provoz a ekonomika dopravy (kód 37-41-M/01)

Provoz a ekonomika dopravy (kód 37-41-M/01)
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Vyučuje se v zaměřeních: Drážní a městská doprava, Komplexní logistika, Bezpilotní systémy, Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava a Manažer dopravy

 


Zaměření oboru Provoz a ekonomika dopravy směřují přípravu žáků k jejich uplatnění v konkrétních dopravních a přepravních službách, k čemuž přispívá i výuka ve fiktivních firmách. Vedle získání příslušných odborných vědomostí je kladen důraz na výuku ekonomiky a cizích jazyků. Absolventy čeká uplatnění v široké oblasti dopravy u dopravních a zasilatelských firem při přemisťování osob, zboží a materiálu a v soukromém podnikání. Absolvování oboru je vyžadováno při zakládání autoškol a školících zařízení.

Zaměření Drážní a městská doprava

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Drážní a městská doprava je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Doprava, Přeprava, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci seznámí v odborné části výuky v prvním ročníku s infrastrukturou a technickou základnou všech druhů doprav (silniční, železniční, vodní, letecké, kombinované). V dalších ročnících je obor zaměřen na kolejovou železniční dopravu a městskou hromadnou dopravu. Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení znal mezinárodní úmluvy, předpisová ustanovení pro organizaci MHD, dokázal používat tarify v osobní a nákladní železniční dopravě a měl základní dopravní vědomosti. Nedílnou součástí studia je i využití výpočetní techniky se zaměřením na výše uvedený obor vzdělání. Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci mohou navštěvovat četné exkurze, besedy a výstavy, které prohlubují a doplňují probrané učivo například ve vybraných železničních stanicích nebo na jiných technických pracovištích. Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo četných soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň, ČSAD Plzeň, a. s. atd.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia

Kontaktní adresa:

Ing. Helena Šleglová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 211

Učební plán oboru Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Drážní a městská doprava

Zaměření Komplexní logistika

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Komplexní logistika je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Logistika a obslužné systémy, Dopravní logistika, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma.

Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v logistických, dopravních a zasilatelských firmách při realizaci materiálového a informačního toku v zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích, dále při navrhování nejvhodnějšího způsobu balení, manipulace, skladování a přepravy zboží a při určování nejoptimálnější trasy a druhu přepravy zboží.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo např. na překladiště Mělník, Lovosice nebo do výrobních závodů TPCA Kolín, Plzeňský Prazdroj a další. Každoročně se žáci zúčastňují celostátních logistických soutěží PR-DO-LOG a Logistik-junior. Dále soutěží v Středoškolské odborné činnosti nebo soutěžích, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s. Žáci mohou získat během studia oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice. Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Radmila Smětáková, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 123

Učební plán oboru Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Komplexní logistika

Zaměření Bezpilotní systémy (Drony)

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Bezpilotní systémy je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty například Bezpilotní prostředky, Bezpilotní systémy a programy, Počítačové odborné aplikace). Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu Praxe nebo Fiktivní firma. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci v odborné části výuky seznámí se všemi druhy doprav a s logistikou při přepravě zboží. V rámci výuky ekonomiky budou žáci připravováni pro samostatné podnikání na živnostenský list. Od druhého ročníku budou získávat odborné znalosti z oblasti bezpilotních prostředků a provozu dronů. Naučí se létat s dronem, fotit, natáčet videa a následně je zpracovat. Seznámí se s legislativou pro létání s hobby i komerčními drony a budou připraveni pro složení zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ÚCL. S touto zkouškou pak mohou provádět veškeré letecké práce s dronem.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Leteckou záchrannou služkou Líně, Aeroklubem Plzeň-Letkov, firmou DJI Telink, Správou informačních technologií města Plzně DronySIT, Západočeskou univerzitou v Plzni a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Mgr. Marcela Nesnídalová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 131

Učební plán oboru Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Bezpilotní systémy

Zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty: např. Silniční doprava a přeprava, Logistika, Počítačové odborné aplikace).

Součástí studia je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.

Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá ve čtvrtém ročníku přímo ve zvolených firmách, či ve škole při výuce předmětu

Praxe nebo Fiktivní firma. Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v dopravních a přepravních firmách zajišťujících přepravu osob a zboží, ale i v ostatních firmách, které kladou důraz na ekonomické znalosti či znalosti jazykové. Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky.

Žáci se účastní různých besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Žáci se mohou také dle svého zájmu zúčastnit četných exkurzí v našich i v zahraničních firmách např. (Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín, BMW Dingolfing). Žáci se také zúčastňují Středoškolské odborné činnosti nebo soutěží, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami – např. s Úřadem práce Plzeň a ČSAD Plzeň, a. s.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Vladimír Beneš, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 135

Učební plán oboru Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

Zaměření Manažer dopravy

Čtyřletý obor vzdělání se zaměřením Manažer dopravy je určen pro chlapce a dívky, poskytuje úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou. Úplné střední odborné vzdělání je zajištěno všeobecně vzdělávací složkou výuky (základní všeobecné vzdělávací, společenskovědní a přírodovědné předměty) a odbornou složkou výuky (odborné a výběrové předměty), která je zaměřena k přípravě na složení státní i profilové části maturitní zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky je složena z praktické zkoušky (forma písemná či obhajoba práce) a z ústní zkoušky ze dvou hlavních předmětů - jeden z oblasti dopravního vzdělávání a druhý z oblasti ekonomického vzdělávání.

Součástí studia je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.

Během studia žáci získávají praktické zkušenosti v rámci praktické výuky, která probíhá v reálných firmách, a to ve druhém a třetím ročníku formou souvislé čtrnáctidenní praxe a ve čtvrtém ročníku formou souvislé praxe vždy jeden den v týdnu jedenkrát za 14 dní. Další praktická výuka je zabezpečena předmětem Fiktivní firma. Získanou středoškolskou kvalifikaci může absolvent uplatnit při vykonávání odborných prací a činností v logistických, dopravních a zasilatelských firmách, a to zejména při zajišťování komunikace s dodavateli i zákazníky, při zavádění nových projektů a procesů ve firmě a při řízení kolektivu ve vedoucích funkcích.

Ve výuce odborných výběrových předmětů dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní četných exkurzí, besed a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo. Dále soutěží v Středoškolské odborné činnosti nebo soutěžích, které se pořádají přímo ve spolupráci s konkrétními firmami, Úřadem práce, Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími sociálními partnery.

SPŠ dopravní, Plzeň spolupracuje se Svazem spedice a logistiky, Sdružením automobilových dopravců Česmad, Českými drahami, Leteckou záchrannou služkou Líně, logistickými a dopravními firmami a s ostatními dopravními školami v České republice.

Absolventi se mohou ucházet o studium na všech typech VŠ a pomaturitního studia.

Kontaktní adresa:

Ing. Anna Hýbnerová, SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 371 657 132

Učební plán oboru Provoz a ekonomika dopravy - zaměření Manažer dopravy

Kalendář akcí

duben   2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.