• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2018/2019


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termín 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem je stanoven na pondělí 23. dubna 2018. Výsledky budou vyvěšeny na www.dopskopl.cz a na úřední desce školy podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku.

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené výučním listem:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2018/2019 budou přijímáni do všech tříletých oborů bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů matematika a fyzika a podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Bodové hodnocení předmětů matematiky a fyziky z vysvědčení ZŠ:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Podmínkou přijetí ke studiu s výučním listem je splnění povinné školní docházky na základní škole.
Při úspěšném ukončení jen 8. ročníku se snižuje žákovi 100 bodů v bodovém hodnocení.
Při úspěšném ukončení jen 7. ročníku se snižuje žákovi 200 bodů v bodovém hodnocení.

Počty přijatých žáků do oborů:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - bude přijato prvních 60 žáků
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) - bude přijato prvních 30 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - bude přijato prvních 24 žáků
33-59-H/01 Čalouník - bude přijato prvních 15 žáků
37-52-H/01 Železničář - bude přijato prvních 15 žáků

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2018 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
5. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitele SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelem školy v průběhu května 2018 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat.

V Plzni dne 3. ledna 2018

Kalendář akcí

duben   2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 377 520 253, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.