• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2017/2018 - II. kolo


Termín II. kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání je stanoven na úterý 9. května 2017.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitele SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice do pátku 5. května 2017.

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku.

Počty přijatých žáků do oborů:

23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) - bude přijato minimálně 10 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - bude přijato minimálně 8 žáků
33-59-H/01 Čalouník - bude přijato minimálně 9 žáků
37-52-H/01 Železničář - budou přijati minimálně 4 žáci

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené výučním listem:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2017/2018 budou přijímáni do všech tříletých oborů bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů matematika a fyzika a podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Bodové hodnocení předmětů matematiky a fyziky z vysvědčení ZŠ:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Podmínkou přijetí ke studiu s výučním listem je splnění povinné školní docházky na základní škole.
Při úspěšném ukončení 9. ročníku získává žák 0 bodů v bodovém hodnocení.
Při úspěšném ukončení jen 8. ročníku se snižuje žákovi 100 bodů v bodovém hodnocení.
Při úspěšném ukončení jen 7. ročníku se snižuje žákovi 200 bodů v bodovém hodnocení.

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 5. května 2017 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
5. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitel SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

V Plzni dne 24. dubna 2017
Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy

Kalendář akcí

červen   2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 377 520 253, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.