• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2019/2020


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na čtvrtek 2. května 2019. Výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách a na úřední desce školy podle bodového hodnocení pod registračními čísly, která budou zákonným zástupcům sdělena mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.


Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Uchazeči o studium pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia a dle výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín: 12. dubna 2019, náhradní termín 13. května 2019
2. termín: 15. dubna 2019, náhradní termín 14. května 2019

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a ze dvou profilových předmětů. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu:

průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 2. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Profilovými předměty u následujících oborů vzdělání jsou:

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy - český a cizí jazyk
41-45-M/01 Mechanizace a služby - matematika a fyzika
23-45-M/01 Dopravní prostředky - matematika a fyzika
39-41-L/01 Autotronik - matematika a fyzika

Hodnocení profilového předmětu:

výborně - 100 bodů
chvalitebně - 75 bodů
dobře - 50 bodů
dostatečně - 25 bodů
nedostatečně - 0 bodů

Počty přijatých žáků do oborů vzdělání:

39-41-L/01 Autotronik - bude přijato prvních 60 žáků
23-45-M/01 Dopravní prostředky
- diagnostika a servis silničních vozidel - bude přijato prvních 30 žáků
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava - bude přijato prvních 30 žáků
- drážní a městská doprava - bude přijato prvních 15 žáků
- letecké technologie - bude přijato prvních 15 žáků
- komplexní logistika - bude přijato prvních 30 žáků
41-45-M/01 Mechanizace a služby
- ekologie - bude přijato prvních 30 žáků
- požární prevence - bude přijato prvních 30 žáků

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2019 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání maturitního oboru
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení
Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2019 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat.

V Plzni dne 7. ledna 2019
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

březen   2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.