SPŠ dopravní Plzeň

Hlavní menu

Fotogalerie

Areál Karlovarská

Areál Křimice

Vyhledávání

Vyhledávání

Vítejte


na stránkách Střední průmyslové školy dopravní v Plzni


  • největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském kraji

  • škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období let 2014 - 2016

  • 1199 žáků k 30. září 2013

  • 2 plně vybavené školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích

  • 819 lůžek vlastního ubytování

  • škola má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně

  • se školou odborně spolupracuje více než 100 firem (spolupracující firmy)

  • společenský sál, tělocvičny, klubovny


Areál školy v Plzni na Lochotíně
Areál školy v Plzni-Křimicích

Kontakt

Kontakt
Střední průmyslová škola dopravní
Karlovarská 99, Plzeň
323 00

Tel.: 377 520 253
E-Mail: dopskopl@dopskopl.cz Telefonní seznam

Aktuality

Aktuality
Prosíme studenty prvních ročníků na Karlovarské, aby si 1.9.2014 přinesli 97Kč na zakoupení vstupní karty. Tato karta funguje i na výdej stravy. Děkujeme.

Potvrzení o studiu na Karlovarské budou vydávána nejdříve od 25. 8. 2014 od 7:30 do 14:30 hodin. Během září pak přes třídní učitele.

Zahájení školního roku 2014/15 na Karlovarské

Zahájení školního roku 2014/15 v Plzni-Křimicích

Termíny závěrečných zkoušek:
2.9.2014 - písemná zkouška
8.9. - 10.9.2014 - praktická zkouška z odborného výcviku
17.9. – 18.9.2014 - ústní zkouška
Termíny maturitních zkoušek:
1.9. - 4.9.2014 - didaktické testy, písemné práce dle MŠMT ČR
9.9.2014 - praktická zkouška + obhajoby
15.9. - 16.9.2014 - ústní zkoušky

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN)

Ve fotogalerii nově najdete virtuální prohlídku naší školy

Banner Autojob

Banner progecad